Αναζήτηση εγχειριδίων

Αναζητήστε εγχειρίδια ανά όνομα προϊόντος ή κατηγορία. (π.χ. XIENCE, MitraClip, στεντ, βαλβίδα κ.λπ.)

eifu banner
eifu banner
eifu banner
Product Category Component Configurations

7

6

6

9

3

3

https://services.abbott/api/public/search/sitesearch

Ειδικότητες

Μπορεί να γίνει λήψη των εγχειριδίων για να χρησιμοποιηθούν είτε ως μελλοντική αναφορά είτε από τους ασθενείς. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να λάβετε ένα έντυπο αντίγραφο μέσω ταχυδρομείου. Εάν χρειάζεστε βοήθεια, Επικοινωνήστε μαζί μας .

Category Title

Προβλήθηκαν πρόσφατα

Παρακάτω, μπορείτε να βρείτε τα εγχειρίδια που διαβάσατε σε προηγούμενες επισκέψεις σας στον ιστότοπό μας. Εάν θέλετε να δείτε τα αγαπημένα σας εγχειρίδια, κάντε κλικ στα Αγαπημένα στο επάνω μέρος της σελίδας.

WL2948768 Rev. D