Συχνές ερωτήσεις

Πώς μπορώ να αναζητήσω οδηγούς ή εγχειρίδια πληροφοριών ασθενούς ή οδηγίες χρήσης;

Επιλέξτε τη χώρα και τη γλώσσα σας από τα αναπτυσσόμενα μενού, επιλέξτε επαγγελματία υγείας ή ασθενή και κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια. Στη συνέχεια, εισαγάγετε ένα όνομα προϊόντος (π.χ. XIENCE) ή μια κατηγορία (stent) στο παράθυρο Αναζήτηση για να εντοπίσετε οδηγούς ή εγχειρίδια πληροφοριών ασθενούς ή οδηγίες χρήσης. Τα αποτελέσματα αναζήτησης θα εμφανίσουν τους εγκεκριμένους οδηγούς ή εγχειρίδια πληροφοριών ασθενούς και τις οδηγίες χρήσης για τη χώρα, τη γλώσσα και το προϊόν που έχετε επιλέξει.

Εάν θέλετε να κάνετε αναζήτηση ανά ειδικότητα προϊόντος και κατηγορία, επιλέξτε τη χώρα και τη γλώσσα σας από τα αναπτυσσόμενα μενού, επιλέξτε επαγγελματία υγείας ή ασθενή και κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια. Στη συνέχεια, επιλέξτε Ειδικότητα (π.χ. Αγγειακές παθήσεις) και Κατηγορία (π.χ. παρέμβαση στον χοληδόχο πόρο). Τα αποτελέσματα αναζήτησης θα εμφανίσουν τους εγκεκριμένους οδηγούς ή εγχειρίδια πληροφοριών ασθενούς και τις οδηγίες χρήσης για τη χώρα, τη γλώσσα και το προϊόν που έχετε επιλέξει.

Γιατί δεν παρατίθεται η χώρα μου; (Μόνο οδηγίες χρήσης)

Το προϊόν ενδέχεται να μην έχει εγκριθεί στην επιλεγμένη χώρα ή/και να μην έχει εγκριθεί για ηλεκτρονικές οδηγίες χρήσης αυτήν τη στιγμή. Το προϊόν θα παρασχεθεί με έντυπες οδηγίες χρήσης. Αν ζητάτε αντίγραφο των οδηγιών χρήσης, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών.

Γιατί δεν παρατίθεται το προϊόν στη χώρα μου; (Μόνο οδηγίες χρήσης)

Το προϊόν ενδέχεται να μην έχει εγκριθεί στην επιλεγμένη χώρα ή/και να μην έχει εγκριθεί για ηλεκτρονικές οδηγίες χρήσης αυτήν τη στιγμή. Το προϊόν θα παρασχεθεί με έντυπες οδηγίες χρήσης. Αν ζητάτε αντίγραφο των οδηγιών χρήσης, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω τον οδηγό πληροφοριών ασθενούς ή τις οδηγίες χρήσης από μια άλλη χώρα;

Όχι, για κάθε χώρα πρέπει να χρησιμοποιούνται οδηγοί πληροφοριών ασθενών και οδηγίες χρήσης που έχουν εγκριθεί. 

Σε ποιες γλώσσες είναι διαθέσιμοι οι οδηγοί ή τα εγχειρίδια πληροφοριών για τον ασθενή και οι οδηγίες χρήσης;

Κάντε κλικ στην εικόνα pdf στα αποτελέσματα αναζήτησης. Το αρχείο θα εμφανιστεί στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που διαθέτετε. Μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο, να εκτελέσετε αναζήτηση σε αυτό ή να το εκτυπώσετε μέσω των δυνατοτήτων λειτουργίας του Adobe Reader. Δωρεάν πρόγραμμα ανάγνωσης pdf διατίθεται εδώ μέσω της Adobe Systems.

Τα συνιστώμενα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο είναι:

Chrome. Επισκεφθείτε τον ιστότοπο Google για τη λήψη.

Mozilla Firefox. Επισκεφθείτε τον ιστότοπο Mozilla για τη λήψη.

Internet Explorer (IE) 8.0-10.0. Επισκεφθείτε τον ιστότοπο Microsoft για τη λήψη.

Safari. Επισκεφθείτε τον ιστότοπο Apple για τη λήψη.

Πώς μπορώ να προβάλω προηγούμενες εκδόσεις ενός οδηγού πληροφοριών ασθενούς ή οδηγιών χρήσης;

Για τους πελάτες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, στα αποτελέσματα αναζήτησης θα εμφανίζεται ένα χαρακτηριστικό για ανάπτυξη και εμφάνιση προηγούμενων εκδόσεων, αριθμών εγγράφων και ημερομηνιών δημοσίευσης.

Πώς μπορώ να μάθω αν ο οδηγός πληροφοριών ασθενούς ή οι οδηγίες χρήσης έχουν αναθεωρηθεί;

Τα έγγραφα οδηγών πληροφοριών ασθενών ή οδηγιών χρήσης ενδέχεται να αναθεωρούνται κατά διαστήματα, επομένως ανατρέχετε σε αυτήν την ιστοσελίδα για την πιο πρόσφατη έκδοση.

Πώς θα ειδοποιηθώ αν οι οδηγίες χρήσης αναθεωρηθούν για λόγους ασφάλειας;

Η Abbott εφαρμόζει μια επίσημη διαδικασία για να προσδιορίζει πότε είναι απαραίτητες επιτόπιες διορθωτικές ενέργειες ασφάλειας (Field Safety Corrective Actions, FSCA). Περιστασιακά, μια ενέργεια FSCA ενδέχεται να περιλαμβάνει επείγουσες αναθεωρήσεις σε προδιαγεγραμμένες οδηγίες χρήσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, σύμφωνα με τη διαδικασία της Abbott απαιτείται η διανομή μιας ειδοποίησης επιτόπιας ασφάλειας προς κάθε πάροχο υγειονομικής περίθαλψης (Health Care Provider, HCP) που έχει λάβει το συγκεκριμένο προϊόν, ώστε να ενημερωθεί για τις αναθεωρημένες προδιαγεγραμμένες οδηγίες χρήσης. Οι ειδοποιήσεις επιτόπιας ασφάλειας γενικά διανέμονται στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης μέσω των τοπικών οργανισμών ποιότητας και εμπορίου της Abbott.

Πώς μπορώ να πραγματοποιήσω λήψη ενός ηλεκτρονικού οδηγού πληροφοριών ασθενούς ή ηλεκτρονικών οδηγιών χρήσης;

Για την πιο πρόσφατη έκδοση, κάντε κλικ στην εικόνα pdf στα αποτελέσματα αναζήτησης. Το αρχείο θα εμφανιστεί στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που διαθέτετε. Μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο, να εκτελέσετε αναζήτηση σε αυτό ή να το εκτυπώσετε μέσω των δυνατοτήτων λειτουργίας του Adobe Reader. Δωρεάν πρόγραμμα ανάγνωσης pdf διατίθεται εδώ μέσω της Adobe Systems.

Πώς μπορώ να εκτυπώσω τον ηλεκτρονικό οδηγό πληροφοριών ασθενούς ή τις ηλεκτρονικές οδηγίες χρήσης;

Για την πιο πρόσφατη έκδοση, κάντε κλικ στην εικόνα pdf στα αποτελέσματα αναζήτησης. Το αρχείο θα εμφανιστεί στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που διαθέτετε. Μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο, να εκτελέσετε αναζήτηση σε αυτό ή να το εκτυπώσετε μέσω των δυνατοτήτων λειτουργίας του Adobe Reader. Δωρεάν πρόγραμμα ανάγνωσης pdf διατίθεται εδώ μέσω της Adobe Systems.

Πού μπορώ να βρω τους ορισμούς των συμβόλων των ετικετών;

Κάθε έγγραφο οδηγού πληροφοριών ασθενούς και οδηγιών χρήσης περιέχει τους ορισμούς των συμβόλων των ετικετών 

Πώς μπορώ να ζητήσω ένα έντυπο αντίγραφο του οδηγού πληροφοριών ασθενούς ή των οδηγιών χρήσης;

Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών μέσω τηλεφώνου, φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη σελίδα Επικοινωνήστε μαζί μας

Πόσο γρήγορα λαμβάνουν οι πελάτες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ένα έντυπο αντίγραφο του οδηγού πληροφοριών ασθενούς ή των οδηγιών χρήσης;

Οι πελάτες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής θα λαμβάνουν ένα έντυπο αντίγραφο του οδηγού πληροφοριών ασθενούς ή των οδηγιών χρήσης χωρίς επιπλέον κόστος εντός 7 ημερολογιακών ημερών. 

Σε ποιες γλώσσες διατίθενται οι ηλεκτρονικοί οδηγοί πληροφοριών ασθενών και οι ηλεκτρονικές οδηγίες χρήσης;

Οι ηλεκτρονικοί οδηγοί πληροφοριών ασθενών και οι ηλεκτρονικές οδηγίες χρήσης για τους πελάτες στην Ευρώπη διατίθενται στα αγγλικά, τα γερμανικά, τα γαλλικά, τα ισπανικά, τα ιταλικά, τα πορτογαλικά, τα σουηδικά, τα γερμανικά, τα δανικά, τα ελληνικά, τα πολωνικά, τα ουγγρικά, τα τσεχικά, τα τουρκικά, τα νορβηγικά, τα βουλγαρικά, τα ρουμανικά, τα ρωσικά, τα φινλανδικά, τα σλοβακικά, τα εσθονικά, τα λετονικά, τα λιθουανικά, τα σλοβενικά, τα ουκρανικά, τα κροατικά, τα σερβικά και τα σλαβομακεδονικά

Σε ποιες γλώσσες είναι διαθέσιμοι οι οδηγοί ή τα εγχειρίδια πληροφοριών για τον ασθενή και οι οδηγίες χρήσης;

Οι ηλεκτρονικοί οδηγοί πληροφοριών ασθενών και οι οδηγίες χρήσης για ευρωπαίους πελάτες διατίθενται στα Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Σουηδικά, Ολλανδικά, Δανικά, Ελληνικά, Πολωνικά, Ουγγρικά, Τσέχικα, Τουρκικά, Νορβηγικά, Βουλγαρικά, Ρουμανικά, Ρωσικά, Φινλανδικά, Σλοβακικά, Εσθονικά, Λετονικά, Λιθουανικά, Σλοβενικά, Ουκρανικά, Κροατικά, Σερβικά και Μακεδονικά.

Τι συμβαίνει εάν υπάρχει πρόβλημα με την παραγγελία μου ή αντιμετωπίζω πρόβλημα με την παραγγελία εγχειριδίων;

Για ερωτήσεις σχετικά με την έντυπη παραγγελία σας, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μέσω τηλεφώνου, φαξ ή email στη σελίδα Επικοινωνήστε μαζί μας. Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε ψηφιακές εκδόσεις εγχειριδίων σε αυτόν τον ιστότοπο όλο το 24ωρο.

WL2948772 Rev. B