Vanlige spørsmål

Hvordan søker jeg etter pasientinformasjonsveiledninger, håndbøker eller bruksanvisninger?

Velg land og språk ved hjelp av rullegardinmenyene, velg helsepersonell eller pasient, og klikk på Fortsett. Skriv deretter inn produktnavn (f.eks. XIENCE) eller kategori (stent) i søkevinduet for å finne pasientinformasjonsveiledninger, håndbøker, eller bruksanvisninger. Søkeresultatene vil vise godkjente pasientinformasjonsveiledninger, håndbøker og bruksanvisninger for landet, språket og produktet som er valgt.

Hvis du ønsker å søke etter produktspesialitet og kategori, velger du land og språk ved hjelp av rullegardinmenyene, velger helsepersonell eller pasient, og klikker på Fortsett. Velg deretter spesialitet (f.eks. vaskulær) og kategori (f.eks. biliær intervensjon). Søkeresultatene vil vise godkjente pasientinformasjonsveiledninger, håndbøker og bruksanvisninger for landet, språket og produktet som er valgt.

Hvorfor er ikke mitt land oppført? (bare bruksanvisning)

Produktet er kanskje ikke godkjent i det valgte landet og/eller er kanskje ikke godkjent for elektronisk bruksanvisning på dette tidspunktet. Produktet leveres med en papirkopi av bruksanvisningen. Hvis du trenger en kopi av bruksanvisningen, kontakter du kundeservice.

Hvorfor er ikke produktet oppført i mitt land? (bare bruksanvisning)

Produktet er kanskje ikke godkjent i det valgte landet og/eller er kanskje ikke godkjent for elektronisk bruksanvisning på dette tidspunktet. Produktet leveres med en papirkopi av bruksanvisningen. Hvis du trenger en kopi av bruksanvisningen, kontakter du kundeservice.

Kan jeg bruke pasientinformasjonsveiledningen eller bruksanvisningen fra et annet land?

Nei, pasientinformasjonsveiledninger og bruksanvisninger godkjent for det aktuelle landet må brukes. 

Hvordan viser jeg en pasientinformasjonsveiledning, håndbok eller bruksanvisning?

Klikk på PDF-bildet i søkeresultatene. Filen vises i nettleseren din. Filen kan lagres, søkes i eller skrives ut ved hjelp av Adobe Reader-funksjonaliteten. En gratis PDF-leser er tilgjengelig her via Adobe Systems.

Anbefalte nettlesere er:

Chrome. Gå til Google for å laste ned.

Mozilla Firefox. Gå til Mozilla for å laste ned.

Internet Explorer (IE) 8.0–10.0. Gå til Microsoft for å laste ned.

Safari. Gå til Apple for å laste ned.

Hvordan kan jeg se tidligere versjoner av en pasientinformasjonsveiledning eller bruksanvisning?

For kunder utenfor USA viser søkeresultatene en funksjon for å utvide og vise tidligere versjoner, dokumentnumre og publiseringsdatoer.

Hvordan vet jeg om pasientinformasjonsveiledningen eller bruksanvisningen har blitt endret?

Pasientinformasjonsveiledninger eller bruksanvisninger kan bli endret fra tid til annen. Se denne nettsiden for den nyeste versjonen.

Hvordan blir jeg varslet hvis bruksanvisningen har blitt endret av sikkerhetsmessige årsaker?

Abbott har en formell prosess for å fastsette når sikkerhetsrelaterte korrigerende tiltak er nødvendig. Et sikkerhetsrelatert korrigerende tiltak kan av og til inkludere viktige endringer av foreskrevet bruksanvisning. I slike tilfeller krever Abbotts prosess distribusjon av et sikkerhetsrelatert korrigerende tiltak til alt helsepersonell som har mottatt det berørte produktet for å informere om den endrede foreskrevne bruksanvisningen. Sikkerhetsmeldinger distribueres vanligvis til helsepersonell gjennom Abbotts lokale kvalitets- og handelsorganisasjoner.

Hvordan laster jeg ned en elektronisk pasientinformasjonsveiledning eller bruksanvisning?

Klikk på PDF-bildet i søkeresultatene for den nyeste versjonen. Filen vises i nettleseren din. Filen kan lagres, søkes i eller skrives ut ved hjelp av Adobe Reader-funksjonaliteten. En gratis PDF-leser er tilgjengelig her via Adobe Systems.

Hvordan skriver jeg ut en elektronisk pasientinformasjonsveiledning eller bruksanvisning?

Klikk på PDF-bildet i søkeresultatene for den nyeste versjonen. Filen vises i nettleseren din. Filen kan lagres, søkes i eller skrives ut ved hjelp av Adobe Reader-funksjonaliteten. En gratis PDF-leser er tilgjengelig her via Adobe Systems.

Hvor finner jeg definisjoner for etikettsymbolene?

Alle pasientinformasjonsveiledninger og bruksanvisninger inneholder definisjoner for etikettsymbolene. 

Hvordan ber jeg om en papirkopi av pasientinformasjonsveiledningen eller bruksanvisningen?

Kontakt kundeservice via telefon, telefaks eller e-post på siden Kontakt oss.

Hvor raskt vil kunder utenfor USA motta en papirkopi av pasientinformasjonsveiledningen eller bruksanvisningen?

Kunder utenfor USA vil motta en papirkopi av pasientinformasjonsveiledningen eller bruksanvisningen uten kostnad innen 7 kalenderdager. 

På hvilke språk er elektroniske pasientinformasjonsveiledninger og bruksanvisninger tilgjengelige?

Elektroniske pasientinformasjonsveiledninger og bruksanvisninger for europeiske kunder er tilgjengelige på engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, portugisisk, svensk, nederlandsk, dansk, gresk, polsk, ungarsk, tsjekkisk, tyrkisk, norsk, bulgarsk, rumensk, russisk, finsk, slovakisk, estisk, latvisk, litauisk, slovensk, ukrainsk, kroatisk, serbisk og makedonsk.

På hvilke språk er pasientinformasjonsveiledninger, håndbøker og bruksanvisninger tilgjengelige?

Elektroniske pasientinformasjonsveiledninger og bruksanvisninger for europeiske kunder er tilgjengelige på engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, portugisisk, svensk, nederlandsk, dansk, gresk, polsk, ungarsk, tsjekkisk, tyrkisk, norsk, bulgarsk, rumensk, russisk, finsk, slovakisk, estisk, latvisk, litauisk, slovensk, ukrainsk, kroatisk, serbisk og makedonsk.

Hva skjer hvis det er et problem med bestillingen min eller jeg har problemer med å bestille håndbøker?

Hvis du har spørsmål om bestilling av trykte eksemplarer, kontakter du kundeservice på telefon, telefaks eller e-post på Kontakt oss-siden. Du kan vise og laste ned digitale versjoner av håndbøker på dette nettstedet 24 timer i døgnet.

WL2948772 Rev. B