Česta pitanja

Kako se pretražuju informativni vodiči ili priručnici za pacijenta ili uputstva za upotrebu?

Izaberite zemlju i jezik pomoću padajućih menija, izaberite zdravstvenog radnika ili pacijenta i kliknite na Nastavi. Zatim unesite naziv (npr. XIENCE) ili kategoriju proizvoda (stent) u prozor Pretraga da biste locirali informativne vodiče ili priručnike za pacijenta ili uputstva za upotrebu. Rezultati pretrage će prikazati odobrene informativne vodiče ili priručnike za pacijenta i uputstva za upotrebu za izabranu zemlju, jezik i proizvod.

Ako želite da pretražite prema nameni i kategoriji proizvoda, izaberite zemlju i jezik pomoću padajućih menija, izaberite zdravstvenog radnika ili pacijenta i kliknite na Nastavi. Zatim kliknite na Namena (npr. vaskularni) i kategorija (npr. bilijarna intervencija). Rezultati pretrage će prikazati odobrene informativne vodiče ili priručnike za pacijenta i uputstva za upotrebu za izabranu zemlju, jezik i proizvod.

Zašto moja zemlja nije navedena? (Samo Uputstvo za upotrebu)

Proizvod možda nije odobren za odabranu zemlju i/ili u ovom trenutku ne može biti odobren za elektronsko Uputstvo za upotrebu. Proizvod će biti isporučen sa papirnim Uputstvom za upotrebu. Ako vam je potreban primerak Uputstva za upotrebu, kontaktirajte Korisničku službu.

Zašto moja zemlja nije navedena? (Samo Uputstvo za upotrebu)

Proizvod možda nije odobren za odabranu zemlju i/ili u ovom trenutku ne može biti

odobren za elektronsko Uputstvo za upotrebu. Proizvod će biti isporučen sa papirnim

Uputstvom za upotrebu. Ako vam je potreban primerak Uputstva za upotrebu,

kontaktirajte Korisničku službu.

 

Da li mogu da koristim vodič sa informacijama za pacijenta ili uputstvo za upotrebu iz neke druge zemlje?

Ne, moraju se koristiti vodiči sa informacijama za pacijentu i Uputstvo za upotrebu

odobreni za svaku zemlju.

Kako se prikazuje informativni vodič ili priručnik za pacijenta ili uputstva za upotrebu?

Kliknite na pdf sliku u rezultatima pretrage. Datoteka će se prikazati u vašem vebpregledaču.

Datoteka se može sačuvati, pretraživati ili odštampati korišćenjem opcija

čitača Adobe Reader. Besplatan pdf čitač dostupan je ovde preko Adobe Systems.

Preporučeni veb-pregledači su:

• Chrome. Posetite Google za preuzimanje.

• Mozilla Firefox. Posetite Mozilla za preuzimanje.

• Internet Explorer (IE) 8.0-10.0. Posetite Microsoft za preuzimanje.

• Safari. Posetite Apple za preuzimanje.

 

 

Kako da pregledam prethodne verzije vodiča sa informacijama za pacijenta ili uputstva za upotrebu?

Za klijente izvan Sjedinjenih Država, rezultati pretrage će prikazivati funkciju proširivanja i

prikazivanja prethodnih verzija, brojeva dokumenata i datuma objavljivanja.

Kako da znam da li su vodič sa informacijama za pacijenta ili uputstvo za upotrebu revidirani?

Vodiči sa informacijama za pacijenta ili Uputstva za upotrebu povremeno mogu proći

reviziju, pa vas molimo da na ovoj veb-stranici potražite najnoviju verziju.

Kako ću biti obavešten/-a da je Uputstvo za upotrebu prošlo reviziju iz bezbednosnih razloga?

Abbott ima formalan proces određivanja kada su neophodne Mere korekcije bezbednosti

na terenu (Field Safety Corrective Actions – FSCA). Povremeno, FSCA mere mogu

uključivati hitnu reviziju propisanog uputstva za upotrebu. U tim slučajevima, proces

kompanije Abbott zahteva distribuciju Obaveštenja o bezbednosti na terenu svakom

Pružaocu zdravstvene nege (Health Care Provider – HCP) koji je dobio pogođeni proizvod

kako bi bili obavešteni o revidiranom propisanom uputstvu za upotrebu. Obaveštenja o

bezbednosti na terenu se generalno distribuiraju ka HCP pružaocima nege preko lokalnih

Abbott organizacija za kontrolu kvaliteta i komercijalnih organizacija.

Kako da preuzmem elektronski vodič sa informacijama za pacijenta ili uputstvo za upotrebu?

Za najnoviju verziju kliknite na pdf sliku u rezultatima pretrage. Datoteka će se prikazati u

vašem veb-pregledaču. Datoteka se može sačuvati, pretraživati ili odštampati

korišćenjem opcija čitača Adobe Reader. Besplatan pdf čitač dostupan je ovde preko

Adobe Systems.

Kako da odštampam elektronski vodič sa informacijama za pacijenta ili uputstvo za upotrebu?

Za najnoviju verziju kliknite na pdf sliku u rezultatima pretrage. Datoteka će se prikazati u

vašem veb-pregledaču. Datoteka se može sačuvati, pretraživati ili odštampati

korišćenjem opcija čitača Adobe Reader. Besplatan pdf čitač dostupan je ovde preko  

Adobe Systems.

Gde mogu da pronađem definicije simbola na nalepnici?

Svaki vodič sa informacijama za pacijenta i uputstvo za upotrebu sadrži definicije simbola

na nalepnici

Kako da zatražim papirni primerak vodiča sa informacijama za pacijenta ili uputstva za upotrebu?

Kontaktirajte Korisničku službu telefonom, faksom ili e-poštom na stranici Kontaktirajte nas

 

Koliko brzo će klijenti izvan Sjedinjenih Država dobiti papirni primerak vodiča sa informacijama za pacijenta ili uputstva za upotrebu?

Klijenti izvan Sjedinjenih Država će bez dodatnih troškova dobiti odštampan vodič sa

informacijama za pacijenta ili uputstvo za upotrebu u roku od 7 kalendarskih dana.

Na kojim jezicimNa kom jeziku su dostupni informativni vodiči ili priručnici za pacijenta i uputstva za upotrebu?a su dostupni elektronski vodiči sa informacijama za pacijenta i uputstva za upotrebu?

Elektronski informativni vodiči za pacijenta i uputstva za upotrebu za evropske kupce su dostupni na engleskom, nemačkom, francuskom, španskom, italijanskom, portugalskom, švedskom, holandskom, danskom, grčkom, poljskom, mađarskom, češkom, turskom, norveškom, bugarskom, rumunskom, ruskom, finskom, slovačkom, estonskom, letonskom, litvanskom, slovenačkom, ukrajinskom, hrvatskom, srpskom i makedonskom jeziku.

Šta se dešava ako postoji problem sa mojom porudžbinom ili ako imam problema sa naručivanjem priručnika?

Za pitanja o vašoj porudžbini štampanih primeraka, obratite se korisničkoj podršci telefonom, faksom ili e-poštom na stranici Obratite nam se. Možete da pregledate i preuzmete digitalne verzije priručnika na ovom veb-sajtu 24 sata dnevno.

WL2948772 Rev. B