Často kladené otázky

Ako môžem vyhľadať príručky s informáciami pre pacienta, príručky alebo návody na použitie?

Pomocou rozbaľovacích ponúk vyberte svoju krajinu a jazyk, vyberte možnosť zdravotnícky pracovník alebo pacient a kliknite na tlačidlo Pokračovať. Následne zadajte do vyhľadávacieho okna názov výrobku (napr. XIENCE) alebo kategóriu (stent) na vyhľadanie príručiek s informáciami pre pacienta alebo príručiek či návodov na použitie. Vo výsledkoch vyhľadávania sa zobrazia schválené príručky s informáciami pre pacienta alebo príručky a návody na použitie pre vybranú krajinu, jazyk a výrobok.

Ak chcete vyhľadávať podľa špecializácie alebo kategórie výrobku, vyberte pomocou rozbaľovacích ponúk svoju krajinu a jazyk, vyberte možnosť zdravotnícky pracovník alebo pacient a kliknite na tlačidlo Pokračovať. Potom vyberte špecializáciu (napr. cievny systém) a kategóriu (napr. zákrok v žlčových cestách). Vo výsledkoch vyhľadávania sa zobrazia schválené príručky s informáciami pre pacienta alebo príručky a návody na použitie pre vybranú krajinu, jazyk a výrobok.

Prečo nie je v zozname uvedená moja krajina? (Len v návode na použitie)

Je možné, že výrobok nie je schválený vo vybranej krajine a/alebo k nemu nie je v súčasnosti schválený elektronický návod na použitie. K výrobku sa poskytne vytlačený návod na použitie. Ak si chcete vyžiadať kópiu návodu na použitie, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom.

Prečo nie je výrobok uvedený v mojej krajine? (Len v návode na použitie)

Je možné, že výrobok nie je schválený vo vybranej krajine a/alebo k nemu nie je v súčasnosti schválený elektronický návod na použitie. K výrobku sa poskytne vytlačený návod na použitie. Ak si chcete vyžiadať kópiu návodu na použitie, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom.

Môžem použiť informačného sprievodcu pre pacientov alebo návod na použitie z inej krajiny?

Nie, musí sa používať informačný sprievodca pre pacientov a návod na použitie schválený pre danú krajinu.

Ako môžem zobraziť príručku s informáciami pre pacienta, príručku alebo návod na použitie?

Vo výsledkoch vyhľadávania kliknite na obrázok súboru pdf. Súbor sa zobrazí vo vašom webovom prehliadači. Súbor je možné uložiť, vytlačiť, alebo sa v ňom dá vyhľadávať pomocou funkcií programu Adobe Reader. Bezplatný softvér na zobrazenie súborov pdf je k dispozícii tu od spoločnosti Adobe Systems.

Odporúčané webové prehliadače:

Chrome. Na stiahnutie prejdite na stránku Google.

Mozilla Firefox. Na stiahnutie prejdite na stránku Mozilla.

Internet Explorer (IE) 8.0 – 10.0. Na stiahnutie prejdite na stránku Microsoft.

Safari. Na stiahnutie prejdite na stránku Apple.

Ako si môžem pozrieť predchádzajúce verzie informačného sprievodcu pre pacientov alebo návodu na použitie?

Pre zákazníkov mimo územia Spojených štátov amerických sa vo výsledkoch vyhľadávania objaví funkcia na rozbalenie a zobrazenie predchádzajúcich verzií, čísel dokumentov a dátumov ich zverejnenia.

Ako zistím, či došlo k revízii sprievodcu pre pacientov alebo návodu na použitie?

Dokumenty obsahujúce informačných sprievodcov pre pacientov alebo návody na použitie sa môžu priebežne revidovať, preto je potrebné si na tejto webovej stránke skontrolovať najaktuálnejšiu verziu.

Akým spôsobom budem informovaný, ak dôjde k revízii návodu na použitie z bezpečnostných dôvodov?

Spoločnosť Abbott má zavedený formálny proces na určenie situácie, keď je nevyhnutné bezpečnostné nápravné opatrenie (FSCA). FSCA môže príležitostne zahŕňať aj urgentné revízie predpísaného návodu na použitie. V takýchto prípadoch sa v rámci procesov spoločnosti Abbott vyžaduje distribúcia bezpečnostného oznamu každému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý dostal dotknutý výrobok, aby tak boli všetci informovaní o revízii predpísaného návodu na použitie. Bezpečnostné oznamy sa zvyčajne distribuujú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti prostredníctvom lokálnych organizácií pre kvalitu a obchod spoločnosti Abbott.

Ako si môžem stiahnuť elektronickú verziu informačného sprievodcu pre pacientov alebo návodu na použitie?

Vo výsledkoch vyhľadávania kliknite na obrázok súboru pdf, kde sa nachádza najnovšia verzia. Súbor sa zobrazí vo vašom webovom prehliadači. Súbor je možné uložiť, vytlačiť, alebo sa v ňom dá vyhľadávať pomocou funkcií programu Adobe Reader. Bezplatný softvér na zobrazenie súborov pdf je k dispozícii tu od spoločnosti Adobe Systems.

Ako si môžem vytlačiť elektronickú verziu informačného sprievodcu pre pacientov alebo návodu na použitie?

Vo výsledkoch vyhľadávania kliknite na obrázok súboru pdf, kde sa nachádza najnovšia verzia. Súbor sa zobrazí vo vašom webovom prehliadači. Súbor je možné uložiť, vytlačiť, alebo sa v ňom dá vyhľadávať pomocou funkcií programu Adobe Reader. Bezplatný softvér na zobrazenie súborov pdf je k dispozícii tu od spoločnosti Adobe Systems.

Kde môžem nájsť definície symbolov označovania?

V každom informačnom sprievodcovi pre pacientov a návode na použitie sa nachádzajú definície symbolov označovania 

Ako si môžem vyžiadať tlačenú verziu informačného sprievodcu pre pacientov alebo návodu na použitie?

Kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom, a to telefonicky, faxom alebo e-mailom na kontaktoch uvedených na stránke Kontaktujte nás

Ako rýchlo dostanú zákazníci mimo územia Spojených štátov amerických tlačenú verziu informačného sprievodcu pre pacientov alebo návodu na použitie?

Zákazníci mimo územia Spojených štátov amerických dostanú tlačenú verziu informačného sprievodcu pre pacientov alebo návodu na použitie bezplatne do 7 kalendárnych dní. 

V ktorých jazykoch sú k dispozícii informační sprievodcovia pre pacientov a návody na použitie?

Informační sprievodcovia pre pacientov a návody na použitie pre európskych zákazníkov sú k dispozícii v angličtine, nemčine, francúzštine, španielčine, taliančine, portugalčine, švédčine, holandčine, dánčine, gréčtine, poľštine, maďarčine, češtine, turečtine, nórčine, bulharčine, rumunčine, ruštine, fínčine, slovenčine, estónčine, lotyštine, litovčine, slovinčine, ukrajinčine, chorvátčine, srbčine a macedónčine

V akých jazykoch sú k dispozícii príručky s informáciami pre pacienta, príručky a návody na použitie?

Elektronické príručky s informáciami pre pacienta a návody na použitie pre európskych zákazníkov sú k dispozícii v angličtine, nemčine, francúzštine, španielčine, taliančine, portugalčine, švédčine, holandčine, dánčine, gréčtine, poľštine, maďarčine, češtine, turečtine, nórčine, bulharčine, rumunčine, ruštine, fínčine, slovenčine, estónčine, lotyštine, litovčine, slovinčine, ukrajinčine, chorvátčine, srbčine a macedónčine.

Ako mám postupovať v prípade problémov s mojou objednávkou alebo s objednávaním príručiek?

V prípade otázok týkajúcich sa vašej objednávky tlačenej kópie kontaktujte zákaznícky servis telefonicky, faxom alebo e-mailom na stránke Kontaktujte nás. Na tejto webovej stránke si môžete prezerať a sťahovať digitálne verzie príručiek 24 hodín denne.

WL2948772 Rev. B