Често поставувани прашања

Како да пребарувам водичи со информации за пациенти или прирачници, или упатства за употреба?

Изберете ја земјата, јазикот, категоријата на производот и производот со помош на паѓачките менија и кликнете на копчето „Пребарувај“ за пребарување. Резултатите го прикажуваат упатството за употреба одобрено за земјата и избраниот производ.

Зошто не е наведена мојата земја? (Само упатство за употреба)

Производот може да не е одобрен во избраната земја и/или може да не е одобрено електронско упатство за употреба во овој момент. Производот ќе го добиете со отпечатено упатство за употреба. Ако ви е потребна копија од упатството за употреба, ве молиме да стапите во контакт со корисничката служба.

Зошто производот не е наведен за мојата земја? (Само упатство за употреба)

Производот може да не е одобрен во избраната земја и/или може да не е одобрено електронско упатство за употреба во овој момент. Производот ќе го добиете со отпечатено упатство за употреба. Ако ви е потребна копија од упатството за употреба, ве молиме да стапите во контакт со корисничката служба.

Дали можам да користам водич за информации за пациенти или упатство за употреба за друга земја?

Не, мора да се користат водичите за информации за пациенти и упатството за употреба што се одобрени за специфичната земја. 

Како да прегледам водич со информации за пациенти или прирачник, или упатство за употреба?

Кликнете на иконата за pdf во резултатите од пребарувањето. Датотеката ќе се отвори во вашиот веб-прелистувач. Датотеката можете да ја зачувате, пребарувате или печатите со помош на Adobe Reader. На располагање имате бесплатен читач за pdf датотеки овде од Adobe Systems.

Препорачани веб-прелистувачи се:

Chrome. Одете на Google за да го преземете.

Mozilla Firefox. Одете на Mozilla за да го преземете.

Internet Explorer (IE) 8.0-10.0. Одете на Microsoft за да го преземете.

Safari. Одете на Apple за да го преземете.

Како да ги прегледам претходните верзии на водичот за информации за пациенти или упатството за употреба?

За корисници надвор од САД, резултатите од пребарувањето ќе се прикажат со функција за проширување и прикажување на претходните верзии, броеви на документи и датуми на објавување.

Како да знам дали водичот за информации за пациенти или упатството за употреба биле ревидирани?

Документите за водичите за информации за пациенти и упатството за употреба може повремено да бидат ревидирани, затоа користете ја оваа веб-страница за да проверувате дали ја имате тековната верзија.

Како може да добијам известување за тоа дали упатството за употреба било ревидирано од безбедносни причини?

Abbott има формален процес за утврдување дали е потребна теренска корективна акција поврзана со безбедноста (FSCA). Повремено, процесот на FSCA може да опфаќа и итни ревизии на пропишаното упатство за употреба. Во таквите случаи, процесот на Abbott опфаќа дистрибуирање на соопштение за безбедноста до сите даватели на здравствена нега (HCP) што го добиле производот во прашање со цел да бидат запознаени со ревидираното пропишано упатство за употреба. Соопштенијата во врска со безбедноста обично се дистрибуираат до сите HCP преку локалните организации на Abbott за квалитет и трговија.

Како да го преземам електронскиот водич за информации за пациенти или упатството за употреба?

За најновата верзија, кликнете на иконата за pdf во резултатите од пребарувањето. Датотеката ќе се отвори во вашиот веб-прелистувач. Датотеката можете да ја зачувате, пребарувате или печатите со помош на Adobe Reader. На располагање имате бесплатен читач за pdf датотеки овде од Adobe Systems.

Како да ги отпечатам електронскиот водич за информации за пациенти или упатството за употреба?

За најновата верзија, кликнете на иконата за pdf во резултатите од пребарувањето. Датотеката ќе се отвори во вашиот веб-прелистувач. Датотеката можете да ја зачувате, пребарувате или печатите со помош на Adobe Reader. На располагање имате бесплатен читач за pdf датотеки  овде од Adobe Systems.

Каде можам да ги пронајдам дефинициите за симболите на етикетите?

Секој водич за информации за пациенти и секое упатство за употреба содржат дефиниции за симболите на етикетите 

Како да побарам отпечатен примерок од водичот за информации за пациенти или упатството за употреба?

Стапете во контакт со корисничката служба преку телефон, факс или е-пошта на страницата Контактирајте нè

Колку брзо корисниците надвор од САД добиваат печатен примерок од водичот за информации за пациенти или упатството за употреба?

Корисниците надвор од САД ќе добијат отпечатен водич за информации за пациенти или упатство за употреба без дополнителен трошок во рок од 7 календарски дена. 

На кои јазици се достапни електронските водичи за информации за пациенти и упатството за употреба?

Електронските водичи за информации за пациенти и упатството за употреба за корисниците во Европа се достапни на англиски, германски, француски, шпански, италијански, португалски, шведски, холандски, дански, грчки, полски, унгарски, чешки, турски, норвешки, бугарски, романски, руски, фински, словачки, естонски, латвиски, словенски, украински, хрватски, српски и македонски

На кои јазици се достапни водичите со информации за пациенти или прирачниците и упатствата за употреба?

Електронските водичи со информации за пациенти и упатствата за употреба за европските клиенти се достапни на англиски, германски, француски, шпански, италијански, португалски, шведски, холандски, дански, грчки, полски, унгарски, чешки, турски, норвешки, бугарски, романски, руски, фински, словачки, естонски, латвиски, литвански, словенечки, украински, хрватски, српски и македонски јазик.

Што ако има проблем со мојата нарачка или ако не можам да нарачам прирачници?

За прашања за отпечатените нарачки, контактирајте со услугата за клиенти по телефон, факс или е-пошта на страницата Контактирајте со нас. Можете да ги разгледувате и да ги преземате дигиталните верзии на прирачниците на оваа веб-локација 24 часа на ден.

WL2948772 Rev. B