Често задавани въпроси

Как да търся указания с информация за пациенти, ръководства или инструкции за употреба?

Изберете вашата държава и език с помощта на падащите менюта, отбележете дали сте медицински специалист или пациент и щракнете върху „Продължи“. След това въведете име (напр. XIENCE) или категория (стент) в полето за търсене, за да намерите указания с информация за пациенти, ръководства или инструкции за употреба. Резултатите от търсенето ще покажат одобрените указания с информация за пациенти, ръководства и инструкции за употреба за държавата, езика и продукта, които сте избрали.

Ако желаете да търсите по специфични продукти и категории, изберете вашата държава и език с помощта на падащите менюта, отбележете дали сте медицински специалист или пациент и щракнете върху „Продължи“. След това изберете специфичен продукт (напр. съдов) и категория (напр. билиарна интервенция). Резултатите от търсенето ще покажат одобрените указания с информация за пациенти, ръководства и инструкции за употреба за държавата, езика и продукта, които сте избрали.

Защо моята държава не е в списъка? (Само инструкции за употреба)

Продуктът може да не е одобрен в избраната държава и/или може да не е одобрен за електронни инструкции за употреба в този момент. Продуктът ще бъде съпроводен от печатно издание на инструкциите за употреба. Ако се нуждаете от копие от инструкциите за употреба, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

Защо продуктът не е в списъка в моята държава? (Само инструкции за употреба)

Продуктът може да не е одобрен в избраната държава и/или може да не е одобрен за електронни инструкции за употреба в този момент. Продуктът ще бъде съпроводен от печатно издание на инструкциите за употреба. Ако се нуждаете от копие от инструкциите за употреба, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

Мога ли да използвам указанията с информация за пациента или инструкциите за употреба от друга държава?

Не, трябва да се използват указания с информация за пациента и инструкции за употреба, одобрени за всяка държава.

Как да разглеждам указания с информация за пациенти, ръководства или инструкции за употреба?

Щракнете върху pdf изображението в резултатите от търсенето. Файлът ще се покаже във вашия уеб браузър. Файлът може да бъде запазен, търсен или отпечатан с помощта на Adobe Reader. Безплатен pdf четец е достъпен тук чрез Adobe Systems. Препоръчителните уеб браузъри са: • Chrome. Моля, посетете Google, за да го изтеглите. • Mozilla Firefox. Моля, посетете Mozilla, за да го изтеглите. • Internet Explorer (IE) 8.0 – 10.0. Моля, посетете Microsoft, за да го изтеглите. • Safari. Моля, посетете Apple, за да го изтеглите.

Как мога да прегледам предишните версии на указания с информация за пациента или инструкции за употреба?

За клиенти извън САЩ резултатите от търсенето ще покажат функция за разширяване и показване на предишни версии, номера на документи и дати на публикуване.

Как да разбера дали указанията с информация за пациента или инструкциите за употреба са били обновени?

Указанията с информация за пациента или инструкциите за употреба могат да бъдат променяни от време на време, така че, моля, следете тази уеб страница за най-актуалната версия.

Как ще бъда уведомен, ако инструкциите за употреба са променяни от съображения за безопасност?

Abbott има официален процес за определяне, когато са необходими коригиращи действия на полевата безопасност (FSCA). Понякога FSCA може да включва спешни промени на предписаните инструкции за употреба. В тези случаи процесът на Abbott изисква разпространението на известие за полева безопасност до всеки доставчик на здравни грижи (HCP), който е получил засегнатия продукт, за да информира за преработените предписани инструкции за употреба. Известията за полева безопасност обикновено се разпространяват до доставчика на здравни грижи чрез местни организации Abbott Quality и Commercial.

Как мога да изтегля електронните указания с информация за пациента или инструкции за употреба?

За най-новата версия щракнете върху pdf изображението в резултатите от търсенето. Файлът ще се покаже във вашия уеб браузър. Файлът може да бъде запазен, търсен или отпечатан с помощта на Adobe Reader. Безплатен pdf четец е достъпен тук чрез Adobe Systems.

Как мога да отпечатам електронните указания с информация за пациента или инструкции за употреба?

За най-новата версия щракнете върху pdf изображението в резултатите от търсенето. Файлът ще се покаже във вашия уеб браузър. Файлът може да бъде запазен, търсен или отпечатан с помощта на Adobe Reader. Безплатен pdf четец е достъпен тук чрез Adobe Systems.

Къде мога да намеря определенията на символите на етикета?

Всяко указание с информация за пациента и инструкция за употреба съдържа определенията на символа на етикета

Как да поискам хартиено копие на указания с информация за пациента или инструкции за употреба?

Свържете се с отдела за обслужване на клиенти по телефона, факс или имейл от страницата Свържете се с нас

Колко бързо клиентите извън Съединените щати ще получат хартиено копие на указания с информация за пациента или инструкции за употреба?

Клиентите извън Съединените щати ще получат разпечатани указания с информация за пациента или инструкции за употреба без допълнителни разходи в рамките на 7 календарни дни.

На кои езици са налични електронните указания с информация за пациента и инструкции за употреба?

Електронните указания с информация за пациента и инструкции за употреба за европейски клиенти са достъпни на английски, немски, френски, испански, италиански, португалски, шведски, нидерландски, датски, гръцки, полски, унгарски, чешки, турски, норвежки, български, румънски, руски, финландски, словашки, естонски, латвийски, литовски, словенски, украински, хърватски, сръбски и македонски.

На кои езици са налични указанията с информация за пациенти, ръководствата или инструкциите за употреба?

Електронните указания с информация за пациенти, ръководства или инструкции за употреба за европейски клиенти са налични на английски, немски, френски, испански, италиански, португалски, шведски, нидерландски, датски, гръцки, полски, унгарски, чешки, турски, норвежки, български, румънски, руски, финландски, словашки, естонски, латвийски, литовски, словенски, украински, хърватски, сръбски и македонски език.

Какво се случва, ако има проблем с поръчката ми или имам затруднения с поръчването на ръководства?

За въпроси относно вашата поръчка на печатни издания се свържете с отдела за обслужване на клиенти по телефон, факс или чрез имейл на страницата „Свържете се с нас“. Можете да преглеждате и теглите дигитални версии на ръководства на този уебсайт 24 часа в денонощието.

WL2948772 Rev. B